Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies na stronach internetowych
Stowarzyszenia PoMocny Sztab
obowiązująca od 19 września 2021r.

Stowarzyszenie PoMocny Sztab przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową administrowaną przez Stowarzyszenie PoMocny Sztab.
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies – służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika – przez Stowarzyszenie PoMocny Sztab.

Pliki Cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W przypadku wizyty użytkownika na stronie internetowej automatycznie zapisywana jest informacja o dacie logowania i numerze IP, z którego nastąpiło wejście na stronę internetową Stowarzyszenia PoMocny Sztab.

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Stowarzyszenia PoMocny Sztab. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    a) dostosowania zawartości strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    b) utrzymania sesji Użytkownika strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab (po wejściu na stronę), dzięki której nie musi on na każdej podstronie strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab akceptować polityki plików cookies.
4. W ramach strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
    a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab;
    b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab;
    c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab;
    d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
6. Operator strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab reklamodawców oraz partnerów.
8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
9. W celu zmiany danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem portalu (zakładka „Kontakt”).
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenia PoMocny Sztab z siedzibą w Górze Kalwarii, 05-530, adres: Fryderyka Chopina 2D. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@pomocnysztab.org.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zasady bezpieczeństwa
Administrator strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
-poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
– uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
-adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe;
– dokładne i aktualne;
– nieprzechowywane dłużej niż to konieczne;
-przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
– bezpiecznie przechowywane;
– nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.

Przetwarzanie danych osobowych dziecka.
Nasza strona internetowa i usługi nie są dedykowane dla dzieci. Nie kierujemy, nie zamierzamy gromadzić ani świadomie zbierać ani w żaden inny sposób przetwarzać informacji od osób poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, prosimy, abyś nie przekazywał nam swoich danych i nie korzystał z naszej witryny i aplikacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka poniżej 16 lat, skontaktuj się z nami, jeśli wiesz, że Twoje dziecko korzystało z naszej witryny lub w inny sposób przekazało nam swoje dane bez Twojej zgody. Usuniemy lub w inny sposób przestaniemy przetwarzać dane osobowe Twojego dziecka w rozsądnym czasie, aby upewnić się, że nie skontaktujemy się z Tobą w przyszłości.

Dane osobowe w celu rejestracji wolontariusza
– Imię i nazwisko
– Wizerunek (Zdjęcie)
– Pesel
– Data urodzenia
– Adres zamieszkania
– Numer telefonu
– Dane dotyczące szkoły
– Inne dane przekazane przez wolontariusza/opiekuna prawnego konieczne do świadczenia usług, w szczególności dane rodziców, opiekunów prawnych przekazanych na rzecz rejestracji.
Dane te są przetwarzane dla potrzeb realizacji statutowych celów Stowarzyszenia PoMocny Sztab.

Dane osobowe w celu rejestracji uczestnika wydarzenia/szkolenia/eventu/pokazu/imprezy
organizowanej (zwanego dalej wydarzeniem) przez Stowarzyszenie:
– Imię i nazwisko
– Wizerunek (zarejestrowany podczas wydarzenia)
– Numer telefonu
– Adres email
– Inne dane przekazane przez uczestnika wydarzenia konieczne do świadczenia usług.
Dane te są przetwarzane dla potrzeb realizacji statutowych celów Stowarzyszenia PoMocny Sztab.

Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w artykułach na stronie internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab są zgodne z opinią ich autorów. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach, w artykułach czytelników lub
w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią strony internetowej Stowarzyszenia PoMocny Sztab.

Zawartość strony
Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie
i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zmiana polityki prywatności
Polityka prywatności portalu może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).